UltraISO

UltraISO 9.71

ISO các quản lý với khả năng chuyển đổi
Người dùng đánh giá
4.2  (1,009 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
9.71 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Tạo ổ đĩa ảo và gắn kết ảnh đĩa, ghi hoặc sao chép nội dung đĩa CD và DVD, chỉnh sửa tập tin ISO hoặc chuyển đổi giữa các định dạng ảnh đĩa. Chức năng bổ sung bao gồm đĩa nén và kiểm tra khả năng tính toàn vẹn file.
Cùng với những khả năng lớn đĩa cứng nổi tiếng, người đã được dùng để bắt chước gọn cái đĩa để CD/DVD các tập tin ảnh, thường là đã từng là người nổi tiếng ISO 9660 tiêu chuẩn quốc tế định dạng, vì thế CD/DVD ảnh hồ sơ có tên là ISO các tập tin. Bởi vì ISO tập tin duy trì được hoàn thành dữ liệu thông tin của gọn đĩa (gồm gọn đĩa khởi động thông tin), bạn đã được phép dùng những tiện lợi dụng thường dùng CD/DVD cháy phần mềm (ví dụ Nero-Burning ROM ) ghi lại cái đĩa của CD-R/RW hay DVD-R/RW lại mãi mãi, nó cũng có thể dùng trực tiếp qua Virtual CD/DVD-ROM lái phần mềm
Thông tin được cập nhật vào:

Tải xuống cho Mac