UltraISO

UltraISO 9.76

ผู้จัดการ ISO มีความสามารถในการแปลง
คะแนนผู้ใช้
4.2  (1,029 คะแนน)
คะแนนของคุณ
รุ่นล่าสุด:
9.76 (ลองดู)
นักพัฒนา:
EZB Systems, Inc.

พร้อมๆกับความจุสูงฮาร์ดดิสก์ของความนิยม, คนแล้วใช้ต้องการคัดลอกทำโฟลเดอร์ให้กะทัดรันวนหิน:จะ CD/DVD แฟ้มภาพต่างๆโดยทั่วไปใช้เป็นชื่อดัง ISO 9660 ระหว่างประเทศมาตรฐานรูปแบบดังนั้น CD/DVD แฟ้มภาพต่างๆที่เรียกว่า ISO งแฟ้ม เพราะ ISO แฟ้ม retained สมบูรณ์ข้อมูลของข้อมูลของมุมมองขนาดย่อแผ่นดิสก์(รวมถึงทำโฟลเดอร์ให้กะทัดรัแผ่นบูตอนข้อมูล), คุณได้รับอนุญาตที่สะดวกซื้อพร้อมที่จะใช้โดยปรกติจะใช้ CD/DVD ลีซอฟต์แวร์(ตัวอย่างเช่น Nero-Burning ROM)เพื่อบันทึกแผ่นดิสก์ของคุณกับ CD-สเปนเซอร์รี้ดครับ R/RW หรือ DVD-สเปนเซอร์รี้ดครับ R/RW ซ้ำแล้วซ้ำอีกตลอดกาลมันสามารถถูกใช้โดยตรงผ่าน Virtual CD/DVD-ROM ขับซอฟต์แวร์

ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ: